Ons aanbod

Structurele begeleiding voor efficiënter en zelfstandiger leren. Resultaat? Meer leerplezier en betere schoolprestaties.

Leer slimmer, zonder stress en met meer zelfvertrouwen. Daar heb je je leven lang profijt van!

Geef jongeren de begeleiding die ze nodig hebben.


In een ouderavond of workshop laten we verschillende thema's de revue passeren.

Bijvoorbeeld over het puberbrein. Of hoe je je kind het beste kunt stimuleren en coachen bij het maken en leren van huiswerk. En waarom is mijn kind niet gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen?

Meer over de tarieven voor leerbegeleiding

· De tarieven zijn inclusief btw. 

· Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

· Tijdens de schoolvakanties zijn wij dicht. Elke maand (van september t/m juni) ontvangt u een factuur met het vaste maandtarief. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddeld aantal begeleidingsdagen per maand. Vakanties en vrije dagen zijn hierin meegenomen.

· In het vaste maandtarief is rekening gehouden met verzuimdagen. Een keertje niet komen, verrekenen we niet. Duurt het langer dan een week, dan is verrekening in overleg mogelijk.

· De 1-op-1-leerbegeleiding en bijles kan zowel ‘los’ als in combinatie met de structurele leerbegeleiding worden afgenomen. Het tarief voor vaste klanten bedraagt €120,00 per maand voor 60 minuten 1 op 1 begeleiding per week. Voor een losse strippenkaart (10x) betaalt u €400,00 (te besteden binnen 3 maanden). Het tijdstip wordt met u en uw kind afgestemd.

Leerbegeleiding

FaktorFier helpt scholieren om weer grip te krijgen op het leervermogen. In de eerste plaats door na schooltijd een gezellige plek te bieden. FaktorFier is kleinschalig. Er is tijd voor een kop thee en een praatje. Want wij geloven dat kinderen in een sociaal veilige omgeving pas echt tot leren komen. 

Bij FaktorFier ligt de nadruk niet op controle (afvinken en overhoren). De scholieren zelf aan het roer van hun leerproces. We hebben aandacht voor het plannen, de leeraanpak en het vergroten van het inzicht in de hoeveelheid stof en tijd die ervoor nodig is. We evalueren na een toets hoe het is gegaan en wat er beter zou kunnen de volgende keer. 

De tijd en energie die de kinderen bij ons in hun huiswerk steken, leiden al snel tot minder stress, meer vrije tijd en hogere cijfers. Het zelfvertrouwen krijgt een boost en hierdoor ook de motivatie om door te gaan! 

Trainingen

Brugklastraining

Van groep 8 naar de brugklas verandert er veel voor de kinderen. In deze groepstraining (2 lessen van 1,5 uur) leren ze wat hen straks te wachten staat., zodat ze goed voorbereid aan het voortgezet onderwijs beginnen.

Wat houdt de training in? Praktische zaken als agendagebruik, plannen van huiswerk, het lezen van een lesrooster en het omgaan met wisselende docenten komen aan de orde. Maar we oefenen ook sociale vaardigheden; hoe maak je kennis met nieuwe klasgenoten, voor jezelf op komen en omgaan met lastige situaties komen aan de orde. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen!

Check onze ‘Agenda’ voor de actuele data waarop deze training plaatsvindt. Wij kunnen deze training ook op de basisschool verzorgen.

 

Planningsmodule ter voorbereiding op (veel) toetsen

Deze praktische module bestaat uit twee 1-op-1-lessen van 1,5 uur. Het helpt je om overzicht te krijgen en houvast in de voorbereiding op bijvoorbeeld een toetsweek. 

De eerste les vindt uiterlijk 3 weken voor de toetsweek plaats. We bepalen we jouw strategie; hoe sta je er gemiddeld voor, wat is het gewenste resultaat, wat is de inhoud van de toetsen, wat is het plan van aanpak (per vak) en hoeveel tijd denk je ermee bezig te zijn? 

In les twee (uiterlijk 2 weken voor de start van je toetsen) helpen we jou bij het maken van een uitgebreide planning. Je weet wanneer de toetsen plaatsvinden, zodat je de stof in de tijd kunt weg zetten. We denken met je mee; wanneer heb je (geen) tijd? Is het realistisch om zoveel in 1 dag te leren na schooltijd? 
 

Examenpakket

Ga met meer overtuiging en grip de examens in. Wij helpen je graag met de voorbereiding op jouw examens. In maart starten we weer met het examenpakket, bestaande uit minimaal 12 uren begeleiding:

          Twee lessen van 1,5 uur waarin je toewerkt naar een gezonde mindset. In de lessen is onder andere aandacht voor: 
· herkennen van sterke- en zwakke punten qua leren en vakgebieden;
· Ontdekken van manieren van leren die resultaat geven;
· Het gebruik maken van planningen;
·  Evalueren van resultaten en hiervan leren;
· Omgaan met stress en spanning (middels 5G-schema);
· Praktische tips met betrekking tot leefstijl.

 Eén les waarin je, onder begeleiding, een planning maakt voor de voorbereiding van de examens.

 Én tot slot twee momenten waarin je een volledig examen maakt en nabespreekt.

 

Motivatie-onderzoek

Als onderdeel van de intake bieden wij kort onderzoek aan om meer zicht te krijgen op de intrinsieke motivatie van uw zoon/ dochter om te presteren. Daarnaast geeft het onderzoek zicht op eventuele (positieve of negatieve) faalangst van uw kind.

De onderzoeksresultaten worden door FaktorFier gebruikt om richting te geven aan de begeleiding. Daarnaast biedt het voor u een opening voor gesprek over drijfveren van uw zoon/ dochter.

Na een vrijblijvende intake, kan het onderzoek worden ingezet. De kosten hiervan bedragen €95,00. Dit is inclusief een terugkoppeling naar u en uw zoon/dochter.        w

Voor ouders

Jongeren (adolescenten) zijn werk in uitvoering. En ze zijn vaak eigenwijs. Ze zijn het liever niet met je eens. Dat komt door de groei van de hersenen en de wil om zelfstandig te worden. Wat te doen als je kind slechte cijfers haalt op school? Vrienden belangrijker vindt dan leren?

Slechte cijfers kunnen vele oorzaken hebben. Zoals leerproblemen, motivatieproblemen, concentratieproblemen. Ook als je kind niet lekker in zijn vel zit, heeft dat invloed op de schoolprestaties. Door de veranderingen in hun hersenen hebben kinderen in deze leefijtd moeite met vooruitdenken en plannen. De executieve functies spelen hierin een cruciale rol. Kortgezegd zijn dit de denkfuncties van het brein die je in staat stellen om zelfstandig te functioneren. De ontwikkeling van de executieve functies lopen tot in de jongvolwassen leeftijd. Hierdoor kúnnen jongeren vaak niet ver vooruit denken en de gevolgen van hun daden soms niet overzien.

Deze thema’s komen aan bod tijdens een lezing of workshop. Check onze ‘Agenda’ voor actuele data.

Praktische en laagdrempelige hulp.

Voor meer grip op het leervermogen.