2023-12-12

Een artikel van FaktorFier in de informatiekrant "zorg en ondersteuning in Smallingerland"

https://themanieuws.nl/publication/SDSMA231/voorpagina-smallingerland

Grip op huiswerk!

Steeds meer middelbare scholieren ervaren stress- en spanningsklachten. De druk om te presteren is hoog, wat het risico op schoolverzuim vergroot. Sommige scholieren komen zelfs helemaal niet meer tot leren. Ze zijn de controle kwijt.

Succes op school hangt af van verschillende factoren, te beginnen bij de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren. Deze zogeheten executieve functies ontwikkel je al vanaf jonge leeftijd. Denk aan het kunnen beginnen met een taak, het vermogen om te kunnen plannen en organiseren, volharding of het tijdelijk parkeren van gedachten omdat je huiswerk moet maken. Bewustwording hiervan is belangrijk; weten wat je talenten en je valkuilen zijn, is een eerste stap om jezelf in beweging te zetten.

Lesstof eigen maken
Volgens hoogleraren psychologie en sociale wetenschappen Deci en Ryan is de intrinsieke motivatie van mensen afhankelijk van de vervulling van 3 natuurlijke basisbehoeften. Deze 3 basisbehoeften zijn: competentie, autonomie en verbondenheid. De motivatie om te leren zal groeien wanneer er aandacht is voor deze drie basisbehoeften. Door te oefenen, samen de lesstof door te nemen en feedback te ontvangen, ontdekken scholieren dat ze de lesstof eigen kunnen maken. Tips en adviezen zijn welkom, maar uiteindelijk bepaalt een scholier zelf zijn/haar koers.

Leerbegeleiding voor perfectionist tot eeuwige uitsteller
Bij Faktorfier bieden we leerbegeleiding voor scholieren, van perfectionist tot eeuwige uitsteller. Met structuur en veel aandacht leren ze hóe ze moeten leren en hoe ze verleidingen de baas worden. In een prettige, veilige omgeving waar scholieren worden gezien, krijgen ze de ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Het zelfvertrouwen groeit, waardoor scholieren uitdagingen weer durven aan te gaan.

Meer informatie?
Kijk eens op www.faktorfier.nl