Geef je cijfers, zelfvertrouwen en motivatie een boost!

Wij beginnen altijd met een kennismaking, waarin we onderzoeken waar we mee kunnen helpen. We spreken een aantal reële doelstellingen af, waarbij we het belangrijk vinden dat de regie in handen van het kind is. Om in kaart te brengen op welk gebied winst te behalen is, hebben wij een feedback-instrument ontwikkeld, welke wij 3x per jaar afnemen en bespreken met de ouders. Want succesvol zijn op school is van allerlei factoren afhankelijk. Er is meer nodig dan alleen een goed stel hersenen om successen te behalen. Ook motivatie, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden en zelfvertrouwen spelen bijvoorbeeld een rol. In een prettige, veilige omgeving waarin uw kind zich gezien voelt, krijgt hij/zij de ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is er  leerbegeleiding in de groep. Op vrijdagmiddag is er ruimte voor 1-op-1-begeleiding en bijlessen.

We hebben regelmatig contact om te bespreken of onze begeleiding naar wens verloopt. 

Ook kinderen met een zorgindicatie kunnen wij begeleiden. Soms kan onze leerbegeleiding worden vergoed vanuit de jeugdwet. Samen met de ouders en de gemeente wordt bepaald wat de zorgvraag is en op welke manier FaktorFier kan bijdragen aan de ondersteuning die nodig is op sociaal-emotioneel en op leergebied. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Onze methodiek

Bij FaktorFier bieden we structuur, aandacht en gezelligheid.

Onze begeleiding is niet gericht op het vinden van de antwoorden op ingewikkelde wiskundesommen. Wij willen juist aanleren hoe scholieren een moeilijk vraagstuk zélf oplossen. Naast het intellectuele aspect van het leren, is ook het motivationele aspect belangrijk. Hoe kunnen kinderen zichzelf aan het werk zetten, en zichzelf stimuleren om door te gaan en vol te houden? Door te oefenen, samen de stof door te nemen en feedback te ontvangen, ontdekken scholieren dat ze de lesstof eigen kunnen maken. Tips en adviezen zijn welkom, maar uiteindelijk bepaalt een scholier zelf zijn/haar koers.
Wij helpen bij het aanleren van leerstrategieën en daarmee ook het versterken van de executieve functies (de hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen). Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en worden scholieren zelfstandiger. En daar hebben ze de rest van hun leven profijt van! 

Wij ontzorgen de ouders doordat het huiswerk al klaar is.

Zodat er thuis ook wat meer rust komt.